مقالات

پایتون یاد بگیریم یا PHP؟

کوچ php کاران به سمت پایتون! آیا پاسخ مناسبی برای سوال “پایتون بهتر است یا php” وجود دارد؟ شاید برای