مقالات

راهنمای برنامه نویسی

راهنمای ورود به دنیای شگفت انگیز برنامه نویسی با چند نکتهٔ ساده اگر حتی برای یک بار به  برنامه نویسی

بلو اسکای چیست (‌Bluesky)

بلو اسکای، پروژهٔ انتقام دورسی از ایلان ماسک! خالق پرندهٔ سفید حالا آسمان آبی خلق می‌کند! مالک اسبق و یکی