مقالات

پایتون یاد بگیریم یا PHP؟

کوچ php کاران به سمت پایتون! آیا پاسخ مناسبی برای سوال “پایتون بهتر است یا php” وجود دارد؟ شاید برای

مقایسه node.js با PHP

نود جی اس یا php؟ مسئله این است! اگر در فکر مقایسهٔ  نود جی اس  و PHP هستید، این مقاله