مقایسه node.js با PHP

نود جی اس یا php؟ مسئله این است! اگر در فکر مقایسهٔ  نود جی اس  و PHP هستید، این مقاله